Verwerkingsaanwijzingen

Voorwaarden voor een zekere hechting
Bij alle zelfklevende materialen is het belangrijk, dat het oppervlak van de onderlaag schoon en droog is en vrij van vet, olie, stof, oplosmiddelen en andere lossingsmiddelen.

Schoonmaken van de ondergrond waarop geplakt wordt
Hiervoor raden wij ongebruikte reinigingsmiddelen aan, zoals bijv. speciale vet- en olievrije benzine Exxsol DSP60/95s en katoenen doeken. De ondergrond moet na het schoonmaken goed drooggewreven en (gedurende minimaal 30 minuten) goed belucht worden. Bij het schoonmaken van geschilderde of kunststof oppervlakken, moet eerst gecontroleerd worden, of deze het schoonmaakmiddel verdragen.

Vastplakken
Na het verwijderen van het afdekmateriaal, wordt het zelfklevende product, zonder uitrekking of spanning, aangebracht en vervolgens - bij voorkeur met een roller - over het gehele oppervlak en gelijkmatig op het dragermateriaal vastgedrukt. Voorkom luchtbellen, slecht hechtende gedeelten en vervuiling van de lijm (door bijv. katoenen handschoenen te dragen).

De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen +18 °C en +30 °C. De door de verlijming ontstane verbinding mag pas na een rusttijd van ca. 2 uur mechanisch worden belast. Een thermische belasting onder +10 °C en boven +30 °C mag pas plaatsvinden na een rusttijd van 24 uur.

Vastplakken op geschilderde metalen oppervlakken
Voorafgaand aan het vastplakken, moet er eerst voor worden gezorgd, dat de door de verffabrikant voorgeschreven droogtijden in acht worden genomen. Dit geldt ook voor het opnieuw schilderen of repareren van deelgebieden.

Vastplakken op onbehandelde metalen oppervlakken, bijv. verzinkt plaatstaal
Eventueel vastzittend teken- of soldeervet moet worden verwijderd. Als geschikt reinigingsmiddel kan bijv. speciale benzine gebruikt worden (zie onder ’Schoonmaken van de ondergrond waarop geplakt wordt’)

Vastplakken op kunststoffen
Bij het vastplakken op kunststoffen, moet eerst, door middel van tests, worden uitgezocht er in het kunststof componenten zitten, zoals bijv. weekmakers of oplosmiddelen, die in het zelfklevende materiaal kunnen dringen en dit kunnen vernietigen of verzachten.

Mechanische bevestigingen
Extra mechanische bevestigingen worden aanbevolen voor alle artikelen met een hoog eigen gewicht, bij problematische oppervlakteomstandigheden, uitzetten van materialen, of andere buitengewone belastingen, alsook bij speciale veiligheidseisen.

Houdbaarheid
De bewaartermijn is, mits het materiaal droog, in een gesloten ruimte (bij +15 °C tot +30 °C) en niet blootgesteld aan direct zonlicht wordt bewaard, voor:
►zelfklevende materialen (sk): max. 6 maanden
►zware folies Cello® SBF: max. 3 maanden

Opslag
Voor alle vliesproducten > 20 mm (Cello® F700, F800) geldt, dat plaatmateriaal rechtop moet worden opgeslagen.

Ontspannen van panelen met sk-uitrusting
Plaatmateriaal met zelfklevende afwerking moet eerst, voordat de onderdelen op maat worden gesneden, worden ontspannen. Hiervoor moet de afdekfolie van het zelfklevende gedeelte van de gehele plaat af worden gehaald en nadien weer worden aangebracht. Dit voorkomt, dat de gesneden delen voor het vastplakken krimpen.

Geldigheid van brandtesten voor sk-materialen
Bij zelfklevende materialen moet de afdekfolie of het omslagpapier bij de montage worden verwijderd en moet het product is z’n geheel worden opgeplakt. Gebeurt dit niet, dan is het brandgedrag zoals vermeld op het gegevensblad niet geldig.

>> Verwerkingsaanwijzingen downloaden

U bent hier: Download Verwerkings-aanwijzingen