We maken de wereld stiller

Wij zijn uw specialist voor geluidsisolerende en geluidswerende producten producten voor industriële en technische toepassingen.

DE SONIFLEX APP

Ruimte akoestiek meten
Meet de nagalmtijd in slechts een paar stappen

Ons Cellofoam YouTube-kanaal

Vanaf nu geven wij u regelmatig een kijkje achter de schermen bij Cellofoam International GmbH & Co. KG

We maken medische apparatuur stiller

Van het kleine slaapapneu-apparaat, tot een volledige tandheelkundige behandelingseenheid

Privacyverklaring

Als u uw instellingen met betrekking tot cookies en tracking wilt wijzigen, kunt u dat hier doen:

 

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring. Als u deze website gebruikt, dan worden er verschillende persoonsgegevens van u verzameld. Persoonsgegevens zijn de gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe we dat doen en wat het doel is.

We willen erop wijzen, dat er bij gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie per e-mail) beveiligingslekken kunnen optreden. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie voor de verwerking van persoonsgegevens
De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is:
Cellofoam International GmbH & Co. KG
Freiburger Straße 44
88400 Biberach
Telefoon: +49 7351 573-0
E-mail: datenschutz@cellofoam.de

Uw rechten:

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schending van de wet betreffende de gegevensbescherming, heeft de betrokkene het recht om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een ​​klacht in te dienen. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van Baden-Württemberg.

Recht op informatie en dataportabiliteit
Overeenkomstig Artikel 15 AVG kunt u informatie opvragen over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon aanvraagt, zal dit alleen gebeuren als het technisch haalbaar is. U heeft ook het recht om rectificatie van onjuiste gegevens of de aanvulling van uw opgeslagen gegevens te vragen (Artikel 16 AVG).

Recht op gegevenswissing
In overeenstemming met Artikel 17 AVG, zullen wij de door ons opgeslagen persoonsgegevens op uw verzoek wissen, tenzij de verwerking overeenkomstig Artikel 17, lid 3 AVG noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Dit geldt in het bijzonder voor langere opslag, waartoe wij vanwege fiscale en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen verplicht zijn.

Recht om bezwaar te maken tegen ontvangst van nieuwsbrieven en commerciële e-mails
Overeenkomstig Artikel 7, lid 3, AVG kunt u uw toestemming aan ons op elk moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is daarvoor voldoende. De gegevensverwerking zoals die plaatsvond op basis van de betreffende toestemming wordt dan in de toekomst niet meer voortgezet. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Verzamelen, gebruiken en opslag van gegevens
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens alleen, als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de relevante gegevens voor een of meer specifieke doeleinden, als de verwerking bedoeld is voor het uitvoeren van een contract (d.w.z. het aangaan en inhoudelijk opbouwen of wijzigen van een juridische relatie - inventarisatiegegevens ), of als het nodig is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, die op uw verzoek plaatsvinden.

Uw persoonsgegevens blijven, nadat uw bestelling is uitgevoerd of uw aanvraag is verwerkt, nog gedurende een bepaalde periode in ons systeem opgeslagen. Deze bewaartermijn is gebaseerd op het feit, dat uw gegevens nodig zijn om ons in staat te stellen uw vragen over het door u gekochte product te beantwoorden; tijdens de levensduur, maar ook na de overeenkomstige garantieperiode. Bovendien zijn uw gegevens nodig voor het verlenen van professionele technische ondersteuning gedurende de gehele levensduur van onze producten. Daarom worden uw gegevens pas gewist na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Verzamelen van gegevens op de website
SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u aan ons als websitebeheerder stuurt, te beschermen, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding door het gebruik in de adresregel van "https: //" in plaats van "http: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Cookies
Op deze website worden deels zogenoemde cookies gebruikt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde "sessiecookies". Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen, totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen, dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en deze alleen in individuele gevallen toestaan. Ook kunt u ervoor kiezen om de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten en te activeren dat cookies automatisch worden verwijderd als u de browser sluit. Als u cookies uitschakelt, dan kan dat de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Artikel 6, lid 1 (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Worden er andere cookies (bijv. voor het analyseren van uw surfgedrag) opgeslagen, dan worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server log files
De provider van de website verzamelt en slaat informatie automatisch op in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Het betreft de volgende gegevens:

  • Browsertype en browserversie
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • De referrer URL
  • De hostnaam van de toegangscomputer
  • Het tijdstip van het serververzoek
  • Het IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is Artikel 6, lid 1 (b) AVG, dat toestemming geeft om de gegevens te verwerken voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen.

Bij het eerste bezoek aan onze krijgt u een keuzemogelijkheid geboden, waarmee u kunt bepalen welke cookies en welke tracking (zie hieronder) u wilt toestaan. Onderaan deze pagina vindt u de mogelijkheid om deze instellingen te wijzigen. Uw betreffende instellingen worden opgeslagen in een cookie met de naam dv_t3_consent_management. Als u deze cookie verwijdert, dan moet u opnieuw instellen. Behalve de technisch noodzakelijke cookies, worden er geen andere cookies geplaatst en wordt er geen tracking geactiveerd voordat u deze instellingen heeft gemaakt.

Contactformulier
Als u via het contactformulier bij ons een bestelling plaatst, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft ingevoerd, door ons opgeslagen om uw verzoek te kunnen verwerken en antwoord te kunnen geven op vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet zonder uw toestemming door. De verwerking van de gegevens in het contactformulier gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 (a) AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die u in het contactformulier invoert blijven in ons systeem, totdat u ons vraagt ​​om ze te verwijderen, uw toestemming om ze te bewaren intrekt, of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website
U kunt zich op onze website registreren, zodat u extra functies op de site kunt gebruiken. De voor dit doel ingevoerde gegevens worden door ons alleen toegepast voor de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden vermeld. Gebeurt dat niet, dan weigeren we de registratie. Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod, of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u hierover te informeren. De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6, lid 1 (a) AVG). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd en vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, het moederbedrijf is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De opslag van cookies van Google Analytics is gebaseerd op Art. 6 lid 1 (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, voor het optimaliseren van zowel zijn website als zijn advertenties.

Browser Plugin
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we willen u er echter op wijzen, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt het verzamelen door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van de website, alsook het verwerken van deze gegevens door Google, bovendien tegengaan, door via de via de volgende link verkrijfbare browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt, door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van bestelgegevens
We hebben met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten en bij het gebruik van Google Analytics worden de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toegepast.

IP-anonimisering
We gebruiken op deze website de functie "Activering van IP-anonimisering". Dit betekent, dat binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, uw IP-adres door Google vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Google Web Fonts
Voor de uniforme weergave van lettertypen wordt op deze site gebruikgemaakt van zogenoemde weblettertypen, die door Google worden aangeboden. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache, om teksten en lettertypen correct weer te kunnen geven.

Om dit mogelijk te maken, moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de Google-servers. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Artikel 6, lid 1 (f) AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google AdWords en Google Conversion-Tracking
Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, het moederbedrijf is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").
In het kader van Google AdWords gebruiken we zogenoemde conversietracking. Als u op een advertentie van Google klikt, dan wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.
Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten zien zo het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en die vervolgens zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, dan kunt u het gebruik van de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig deactiveren in uw internetbrowser, onder de gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op Artikel 6, lid 1 (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag, om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zodanig instellen, dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren als u de browser sluit. Uitschakelen van cookies, kan de functionaliteit van deze website beperken.

Plug-In VIMEO
Op onze website zijn video's van Vimeo geïntegreerd. Deze functie wordt aangeboden door Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, VS, Privacyverklaring: vimeo.com/privacy.

We willen u erop wijzen, dat Vimeo Google Analytics kan gebruiken en verwijzen daarbij naar het privacybeleid van Google https://policies.google.com/privacy?hl=nl alsook naar de opt-out-opties voor Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of de instellingen van Google voor gegevensgebruik voor marketingdoeleinden https://adssettings.google.com

Overdracht van gegevens
Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats aan de dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, zoals het logistieke bedrijf dat zorgt voor de levering en de kredietinstelling die zorgt voor de betalingszaken. Bij overdracht van uw persoonsgegevens aan derden, blijft de omvang van de over te dragen gegevens beperkt tot het noodzakelijke minimum.